Önkéntesség

Bármely területről örömmel várjuk a jelentkezőket. Céljaink megvalósításában, az egyesület tevékenységeiben változatos módon – alkalmi és állandó jelleggel, apróbb vagy komplexebb feladatokban, sokféle formában – lehet közreműködni. Segítségünkre lehet bárki akár apróságokkal is (például jól tud telefonon kommunikálni). Lehetséges adott helyszínen, adott rendezvényen való részvétel, vagy egy-egy munka, tevékenység ellátása alkalmilag vagy többszöri alkalommal. Mindenki idejének, érdeklődésének, szakmai és egyéb ismereteinek, jártasságának megfelelően lehet hasznos munkatársunk. Számítunk ötletekre, javaslatokra, és hogy nyitott szemmel járjanak bárhol is a világban, ahogyan szeretnénk, hogy hírét vigyék az egyesületnek. Így sok információ eljuthat sok csatornán sok emberhez, annál is inkább, mert az egyesület által képviselt szemléletnek is ez az egyik építőköve.

 

Gyakori önkéntes tevékenységek:

    - programok szervezésében, előkészítésében, illetve megvalósításában való részvétel;

    - információgyűjtés adott speciális vagy általános, időszerű kérdésről, témáról

    - különböző kézműves tevékenységek (textil, agyag, festés, papírmunka stb.)

    - rendezvények lebonyolításánál vendégek fogadása, útbaigazítása, vezetése

    - telefonos érdeklődés, adatgyűjtés, kommunikáció

    - forrásteremtés, támogatók, szponzorok szervezése, megkérdezése

    - konkrét programokban, tevékenységekben segítés, részvétel (pl előadásnál technikai feladatok, tárgyak körbeadása, zenei blokkokban szereplés, műhelymunka tartása, grafikai munkák végzése stb.)

    - pályázatfigyelés

    -grafikai munkák végzése

    - adott projekthez kapcsolódó feladatok

    -ötletelés, javaslatok, hozzászólások bármihez

    -és még sok egyéb érdekes és (bármily apró) fontos feladat.