Tagjaink

Elnökség
Fentu Kinga
Kotsy Zsolt, elnök
Dr. Szász Antónia


Bujdosó Hajnalka

Págyor Henriett

Dr. Sarungi Emõke

Szirák Margit

Tomory Ibolya, szakmai vezetõ

Ubaldo Langane