Tevékenységeink

Programjaink tervezésénél, szervezésénél szem előtt tartjuk, hogy a másság iránti intoleranciát, az előítéletességet nem tekintjük az egyén rossz, megváltoztathatatlan sajátosságának. Úgy gondoljuk, hogy az elfogadás képessége megértő-megélő módszerekkel fejleszthető, tanítható minden korosztály számára, ezért minden korosztály és minden társadalmi réteg számára van mondanivalónk. Számunkra nem csupán a gyerekek a leginkább megcélozható csoport, hogy valódi szemléletváltást lehessen elérni. Céljainkat és tevékenységünket arra az alapelvre építjük, hogy minél több embert, a lakosság széles rétegeit megszólíthatjuk érdekes, figyelemfelkeltő, különböző csoportokat összehozó programok felkínálásával.

Programjainkban ennek megfelelően többféle tevékenységet, témát, megközelítést kínálunk fel sokszor ismeretterjesztő-oktató jelleggel, arra gondolva, hogy egy közös élmény együttes tanulást eredményez, amely az egymáshoz közelítést szolgálja.

A toleranciára való nyitottságot a különböző népek, kultúrák színes világának, és a saját kultúránkban élő, idegennek vagy másnak érzett csoportok élményszerű bemutatásával, a különös megismerésével és megértésével szeretnénk kialakítani, fejleszteni. Ezen szemléletünket és céljainkat változatos programokon és fórumokon keresztül – kerekasztal-beszélgetések, fesztiválok, rendezvények, kiállítások, gyermek- és ifjúsági foglalkozások, alkotókörök, rádióműsorok stb.- valósítjuk meg.

A programok előkészítéséhez és megvalósításához, az életkoroknak és igényeknek megfelelő, élményszerű tevékenységek kialakításához módszertani, pedagógiai-antropológiai (pedagógiai és/vagy antropológiai) tapasztalatainkat használjuk fel. A rácsodálkozás, a távoli kultúrák felfedezésének, az örömteli alkotás alkalmainak megteremtésén kívül hangsúlyt fektetünk a tőlünk eltérőről való reális tájékoztatásra és a helyes véleményalkotás elősegítésére.

Nyitottak vagyunk iskolák, művelődési intézmények, szakmai műhelyek felkéréseire (pl. programok, képzések, előadások szervezése és tartása; interaktív foglalkozások, beszélgetések osztályfőnöki órán).

Szívesen tartunk szakkollégiumi kurzusokat, témavezetést, konzultációt.

Részt veszünk középiskolai szakkör, fakultatív kurzus, DÖK által kezdeményezett programokban és iskolanapok, tolerancianapok szervezésében, előadások, műhelyfoglalkozások lebonyolításában.